Strona główna
Instalacje
Nasza oferta
Pomoc techniczna
Telefoniczne
Strukturalne
Elektryczne
Alarmowe
Kontroli dostępu
Telewizji przemysłowej
Sygnalizacji pożaru
Ostrzegawcze DSO
Nagłośnieniowe
Przywoławcze
SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO obiektów
Strukturalne
.
Okablowanie strukturalne jest zbiorem środków technicznych, którego zadanie polega na umożliwieniu transmisji danych, głosu, obrazów, faksów oraz innych sygnałów z dużą szybkością. Najczęściej wykorzystywanym nośnikiem sygnałów w okablowaniu poziomym jest skrętka czteroparowa miedziana kategorii 5e, kabel nieekranowany -UTP lub ekranowany FTP. Skręt każdej pary kabla jest inny, co wpływa na zmniejszenie zjawiska przesłuchów pomiędzy poszczególnymi przewodami. Jest to również związane z różnymi długościami przewodów w kablu. Skręcenie par przewodów nazywane jest splotem norweskim. Przy większych odległościach oraz tam, gdzie wymagana jest duża przepustowość łączy (połączenia pionowe i między budynkami) stosuje się światłowody. Przewody łączą między sobą poszczególne węzły sieci - główny z pośrednimi. Okablowanie kończą gniazda, z których wyprowadzane są kable stacyjne do urządzeń końcowych komputerów, drukarek, telefonów i innych. Węzły - główny i pośrednie wyposażone są w panele krosujące, które pozwalają na łatwą i szybką zmianę konfiguracji sieci. Przy projektowaniu sieci stosuje się zasadę nasycenia okablowania, która polega na zapewnieniu odpowiedniej i właściwie rozplanowanej liczby punktów przyłączeniowych. Przestrzeganie tej zasady daje znaczną elastyczność w użytkowaniu. Zmiana lokalizacji poszczególnych urządzeń końcowych polega na prostym przełączeniu kabli krosujących w szafie dystrybucyjnej. Ewentualny przyrost liczby urządzeń końcowych nie wymaga ponownego instalowania sieci. Okablowanie strukturalne odznacza się wysoką odpornością na zakłócenia, co pozwala na stosowanie bardzo dużych prędkości transmisji. Decyzja dotycząca zakupu nowoczesnych środków technicznych, winna uwzględniać bardzo ważny czynnik, jakim jest spełnianie przez kupowane urządzenia odpowiednich norm. Oferowane przez nas rozwiązania są zgodne z uznaną na całym świecie normą EIA/TIA, co daje możliwość korzystania z szerokiej oferty urządzeń różnych producentów.

 

Strona główna Instalacje Nasza oferta Pomoc techniczna
TELPIT instalacje